Δ.ΥΠ.Α.

17 Οκτ
business-advice
Νέα Επιχειρηματικότητα για 1.900 ωφελούμενους
Η Δράση αφορά σε 1.900 νέες επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι ηλικίας 30-55 ετών από 01/01/2022 έως και 16/10/2023. Έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοπ...