Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ 3) – Έναρξη υποβολών

Γράφτηκε από: demo
Κατηγορία: Νεα
ΤΕΠΙΧ 3 - Χρηματοδότηση επιχειρήσεων

Ξεκινά σήμερα το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ 3)

Ξεκινάει σήμερα η έναρξη του ΤΕΠΙΧ 3 – Ταμείο Επιχειρηματικότητας , με προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων ευρώ. Στοχεύει στην παροχή επιχειρηματικών δανείων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ δημιουργήθηκε έτσι ώστε να ενισχύσει την είσοδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση.

Κύριος σκοπός είναι η ενίσχυση τόσο των λειτουργικών όσο και των επενδυτικών χρηματοδοτικών αναγκών των ΜμΕ. ΤΤο ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ αποτελεί ένα πολυδιάστατο χρηματοδοτικό εργαλείο και αναπτύσσετε δύο πυλώνες:

  • Ταμείο Δανείων
  • Ταμείο Εγγυοδοσίας

Σκοπός

Το Ταμείο αυτό σχεδιάστηκε από την HDB για να υποστηρίξει τις ΜμΕ στη χώρα μας, προσφέροντάς τους όχι μόνο την απαραίτητη ρευστότητα και τα απαραίτητα κεφάλαια για επενδύσεις, αλλά και τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος χρηματοδότησής τους. Η μηδενική προμήθεια εγγύησης, η περίοδος χάριτος και η επιδότηση επιτοκίου καθιστά τις χρηματοδοτήσεις πιο προσιτές, ενώ η ανακυκλούμενη πίστωση παρέχει την ευελιξία που χρειάζονται οι ΜμΕ για να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς. Επιπλέον, τα δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού παρέχουν τη δυνατότητα στις ΜμΕ να υλοποιήσουν τις στρατηγικές τους επενδύσεις, να επεκταθούν και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Παρέχει επιδότηση επιτοκίου ύψους 2% για τις επιχειρήσεις των περιφερειών της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου και 3% για τις επιχειρήσεις των λοιπών περιφερειών της χώρας, για τα πρώτα δυο (2) έτη της χρηματοδότησης και τέλος, τα δάνεια παρέχονται με μηδενική προμήθεια εγγύησης

Διαδικασία Υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί παρατίθενται παρακάτω:

1ο – Καταχώρηση Αίτησης στο KYC της HDB

2ο – Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου ESG Tracker by HDB

3ο – Υποβολή αίτησης στο νέο ΟΠΣΚΕ του ΥΠΕΘΟΟ (Opske.gr)

4ο – Επίσκεψη στο συνεργαζόμενο Τραπεζικό Κατάστημα για την υποβολή Φακέλου Δικαιολογητικών

*Ηλεκτρονικά μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB)

Δείτε Αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις εδώ.

Το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ 3 αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, παρέχοντας τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη που χρειάζονται για να αναπτυχθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους. Tο ΤΕΠΙΧ 3 βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους.

Δείτε όλα τα ενεργά προγράμματα εδώ.

Επικοινωνήστε μαζί μας να βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρηση σας.