Χρηματοδοτήσεις

Στην N Consulting, αναγνωρίζουμε ότι η αναζήτηση χρηματοδότησης μπορεί να παραμείνει ένα από τα πιο δύσκολα επιχειρηματικά πεδία. Παράλληλα, παρατηρούμε τη γρήγορη εξέλιξη του τραπεζικού τομέα, ιδίως με την επιτάχυνση των τεχνολογικών εξελίξεων. Η ωρίμανση των ηλεκτρονικών διαδικασιών θα επιφέρει αλλαγές στον στίβο των χρηματοδοτήσεων ειδικά με την ίδρυση “neo-bank” στην χώρα μας. Η εφαρμογή ηλεκτρονικών credit scores θα επιταχύνει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις νέες αυτές μορφές χρηματοδοτήσεων.

Έτσι, η επανάπαυση τόσο των χρηματοοικονομικών συμβούλων όσο και των επιχειρηματιών είναι απαγορευτική. Η κατάρτιση, παρακολούθηση και αναθεώρηση του επιχειρηματικού πλάνου ενός οργανισμού παραμένει καίριο εργαλείο για την εξέλευσή χρηματοδότησης και στρατηγικών επενδυτών.

Υποστηρίζουμε της προσπάθεια σας για εξεύρεσή χρηματοδοτικών λύσεων τόσο για επιχειρηματικά δάνεια (Κεφάλαιο κίνησης, Επενδυτικά δάνεια, Ομολογιακά Δάνεια,
Κοινοπρακτικά Δάνεια, Δάνεια για χρηματοδότηση κτιρίων ή εξοπλισμού, Leasing, Όρια με χρήση μεταχρονολογημένων επιταγών ή τιμολογίων, Factoring, Εταιρικές κάρτες), όσο και για δάνεια μέσω των Ευρωπαϊκών θεσμών: (ΤΕΠΙΧ, Εγγυοδοσίας, COVID, ETEAN, Jessica)

  • Εξερεύνηση κατάλληλου τύπου χρηματοδότησης
  • Διαμεσολάβηση κατά την διαδικασία του due diligence
  • Συνοπτική Παρουσίαση αποτίμησης σε επενδυτές
  • Λογιστική υποστήριξη ενός εγχειρήματος
  • Οργάνωση στρατηγικής για τη μεγιστοποίηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA)