Συνολικές αιτήσεις για τα προγράμματα ΕΣΠΑ

Γράφτηκε από: demo
Κατηγορία: Προγράμματα
Ίδρυση Νέων επιχειρήσεων
Οι συνολικές αιτήσεις για τα δύο προγράμματα που έληξαν στις 27 Μαρτίου 2024, ήταν ως εξής:
Στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» υπεβλήθησαν 3.154 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 555.137.981,32€ με Δημόσια Δαπάνη 292.138.568,99€.

Επίσης, στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» υπεβλήθησαν 6.669 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 2.301.062.877,19€ με Δημόσια Δαπάνη 1.235.886.207,71€.

Επικοινωνήστε μαζί μας να βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρηση σας.