Αναπτυξιακός Νόμος

22 Αυγ
nconsulting15
Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα 2ος Κύκλος
Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα 2ος Κύκλος Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών πρ...
22 Αυγ
nc-cover11
Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων
Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων Σκοπός του καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον ε...