Νέα

20 Ιούν
Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)
Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) – Υποπρόγραμμα Α
Κατηγορία: Προγράμματα
Ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό ότι το Υποπρόγραμμα Α της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)»
10 Ιούν
Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στα Νησιά Αττικής μέσω του LEADER/CLLD - 2η Πρόσκληση
Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Νήσους Αττικής μέσω του LEADER/CLLD – 3η Πρόσκληση
Κατηγορία: Προγράμματα
Έργα δ​ημοσίου χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος LEADER για τις Ν​​​​ήσους Αττικής, το οποίο περιλαμβάνει τρείς υποδράσεις για βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές π...
22 Μαρ
Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ
Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»
Κατηγορία: Προγράμματα
Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ κ...
20 Μαρ
Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
Δέσμη Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
Κατηγορία: Προγράμματα
Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών ...