Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)

Γράφτηκε από: demo
Κατηγορία: Προγράμματα
Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)

Ο ορισμός ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) κάνει την εμφάνιση του συχνά στα κριτήρια για την υποβολή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αυτός  ο ορισμός πολλές φορές φοβίζει τους επενδυτές. Είναι βασικό κριτήριο για τον χαρακτηρισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το μέγεθος του συγκεκριμένου κριτηρίου αποτελεί πολλές φορές ως βασική προϋπόθεση για την έγκριση πολλών επιχορηγήσεων.

Άποτελούν τη μονάδα μέτρησης της απασχόλησης σε μια επιχείρηση, ενώ την κατατάσσουν σε μια από τις τέσσερις κατηγορίες το μέγεθος του προσωπικού που απασχολείται σε αυτή. Για τον υπολογισμό, λαμβάνονται υπόψη όλα τα πρόσωπα που εργάστηκαν στην επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης (μισθωτής) εργασίας. Βασικές πηγές άντλησης των στοιχείων αποτελούν τα έντυπα Ε4 και η αναλυτική περιοδική δήλωση (ΑΠΔ).

Οι κατηγορίες εργαζομένων που δεν λαμβάνονται υπόψη, είναι:

  • Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές με σύμβαση μαθητείας
  • Οι ασκούμενοι εργαζόμενοι
  • Οι ημέρες αδείας μητρότητας και πατρότητας

Ένας εργαζόμενος που απασχολήθηκε ολόκληρο το δωδεκάμηνο σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης (πλήρες ωράριο), αντιστοιχεί σε μία (1) ΕΜΕ. Αντιθέτως, ένας εργαζόμενος που δεν απασχολήθηκε ολόκληρο το έτος, ή εργάστηκε σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ή απασχολήθηκε εποχικά, αποτελεί κλάσμα μιας ΕΜΕ.

Άρα, ο αριθμός των ΕΜΕ δεν συμπίπτει με τον ετήσιο αριθμό των ατόμων που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση. Ο σωστός και υπεύθυνος υπολογισμός των ΕΜΕ αποτελεί σοβαρή διαδικασία κατά την υποβολή της αίτησης. Η ομάδα μας θα σας βοηθήσει για να υπολογίσετε σωστά τις ετήσιες μονάδες εργασίας.

Προσφέρουμε δωρεάν καθοδήγηση για την προετοιμασία της επιχείρησης σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας +302104444365.

Επικοινωνήστε μαζί μας να βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρηση σας.