Τι είναι το ΕΣΠΑ

Γράφτηκε από: demo
Κατηγορία: Άρθρα
Τι είναι το ΕΣΠΑ

Τι είναι το ΕΣΠΑ

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) αποτελεί τον βασικό στρατηγικό άξονα για την οικονομική ανάπτυξη και αναβάθμιση των περιφερειών της Ελλάδας. Μέσα από τις εξαετείς προγραμματικές περιόδους (2007-2013, 2014-2020, 2021-2027), το ΕΣΠΑ υποστηρίζει την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της χώρας με τη βοήθεια των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιστορική Αναδρομή και Εξέλιξη του ΕΣΠΑ

Πριν την έναρξη του ΕΣΠΑ, η χρηματοδότηση των δημόσιων επενδύσεων στην Ελλάδα γινόταν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Με την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1981, ξεκίνησε μια νέα εποχή κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής. Η πρώτη φάση αυτής της πολιτικής ξεκίνησε το 1985 με τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ). Το 1988, η δεύτερη φάση οδήγησε στη δημιουργία του Α ΚΠΣ (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), το οποίο εφαρμόστηκε από το 1989 έως το 1993.

Ακολούθησαν το Β ΚΠΣ (1994-1999) και το Γ ΚΠΣ (2000-2006), τα οποία ενίσχυσαν την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων. Αυτά τα προγράμματα αποτέλεσαν τη βάση για την έναρξη του ΕΣΠΑ, το οποίο ξεκίνησε την πρώτη του προγραμματική περίοδο το 2007.

Το ΕΣΠΑ 2021-2027: Νέες Προκλήσεις και Στόχοι

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027 στις 29 Ιουλίου 2021, διαθέτοντας συνολικούς πόρους ύψους 26,2 δισ. ευρώ. Έτσι, από αυτά, 20,9 δισ. ευρώ προέρχονται από την Ενωσιακή Στήριξη, ενώ 5,3 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στην Εθνική Συνεισφορά. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που υπέβαλε και έλαβε έγκριση για το «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027».

Το νέο ΕΣΠΑ αποτυπώνει τις προτεραιότητες για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού, των υποδομών, των ανθρώπινων δεξιοτήτων και της κοινωνικής προστασίας. Έτσι, η κατανομή των πόρων έγινε ως εξής:

 • Πιο Έξυπνη Ελλάδα: 20% των πόρων
 • Πιο Πράσινη Ελλάδα: 27% των πόρων
 • Πιο Διασυνδεδεμένη Ελλάδα: 8% των πόρων
 • Πιο Κοινωνική Ελλάδα: 30% των πόρων
 • Ελλάδα πιο Κοντά στους Πολίτες της: 6% των πόρων
 • Δίκαιη Μετάβαση μετά την Απολιγνιτοποίηση: 7% των πόρων

Στρατηγικοί Άξονες και Αναπτυξιακό Όραμα

Το ΕΣΠΑ 2021-2027 στοχεύει στην ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της Ελλάδας, συμβάλλοντας στην δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Οι κύριοι άξονες προτεραιότητας περιλαμβάνουν:

 • Αύξηση επενδύσεων και εξαγωγών
 • Ενίσχυση της μισθωτής εργασίας και μείωση της παραοικονομίας
 • Επένδυση στην εκπαίδευση και τη γνώση
 • Αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων
 • Προώθηση της τεχνολογίας αιχμής και της καινοτομίας
 • Επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων
 • Υποστήριξη αδύναμων νοικοκυριών
 • Ενίσχυση της βασικής έρευνας και καινοτομίας
 • Ψηφιακή μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση
 • Εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης και του συστήματος υγείας
 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ποιοι Μπορούν να Λάβουν Βοήθεια από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία

Δικαιούχοι των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων είναι επιχειρήσεις (κυρίως μικρομεσαίες), δημόσιοι οργανισμοί, οργανώσεις και ιδιώτες, που πληρούν τα κριτήρια επιλογής των προγραμμάτων. Έτσι και ξένες επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ευρώπη μπορούν να λάβουν βοήθεια.

Το ΕΣΠΑ 2021-2027 φέρνει ένα ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα, προωθώντας έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία. Μετά την πανδημική κρίση, το ΕΣΠΑ αποτελεί κλειδί για την έναρξη ενός νέου κύκλου ευημερίας για όλους τους Έλληνες.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας να βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρηση σας.