Διάκριση ελεύθερων ταμειακών ροών

Γράφτηκε από: demo
Κατηγορία: Χρηματοοικονομικά

Μοχλευμένες και μη ελεύθερες ταμειακές ροές

Οι έννοιες αυτές είναι σημαντικές κατά τη διάρκεια της αποτίμησης, της κατασκευής των οικονομικών μοντέλων και την αξιολόγηση επενδυτικών πλάνων. Η κατανόηση αυτών των οικονομικών δεικτών είναι σημαντική έτσι ώστε οι επενδυτές να έχουν επίγνωση της οικονομικής ευρωστίας των επιχειρήσεων. Αλλά και την δημιουργία οικονομικής αξίας. Παρακάτω παραθέτουμε τις κύριες διαφορές:

 

Χρηματοδότηση: Οι μη μοχλευμένες ταμειακές ροές (Unlevered Free Cash Flow) παρουσιάζουν τις ελεύθερες ταμειακές ροές πριν τον υπολογισμό των τόκων. Δείχνουν πόσο χρήμα παράγουν οι επιχειρήσεις για όλους του μετόχους και δανειστές. Ο υπολογισμός τους δεν περιλαμβάνει τους τόκους και την επίδραση της φορολογίας. Αντιθέτως, οι μοχλευμένες ταμειακές ροές (Levered Free Cash Flow) περιλαμβάνουν τις δανειακές υποχρεώσεις και τις πληρωμές των τόκων. Έτσι, οι οικονομικές υποχρεώσεις προς τους δανειστές επηρεάζουν τις ταμειακές ροές.

Ρίσκο:

Οι μοχλευμένες ταμειακές ροές (Levered Free Cash Flow), έχουν μεγαλύτερο ρίσκο, γιατί περιλαμβάνουν τις δανειακές υποχρεώσεις. Αν η επιχείρηση δεν είναι σε θέση να δημιουργήσει τα απαραίτητα χρήματα, τότε εκτίθεται σε υψηλότερο ρίσκο και, συνεπώς, αυξάνεται η πιθανότητα αντιμετώπισης οικονομικών δυσκολιών. Αντιθέτως, οι μη μοχλευμένες ταμειακές ροές (Unlevered Free Cash Flow) έχουν χαμηλότερο ρίσκο. Έτσι, απεικονίζουν το ποσό των χρημάτων που παράγεται από τις λειτουργικές δραστηριότητες.

Ευαισθησία:Οι μοχλευμένες ταμειακές ροές (Levered Free Cash Flow) επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευαισθησία στις αλλαγές του επιτοκίου, της κεφαλαιακής διάρθρωσης και στις δανειακές υποχρεώσεις (covenants). Αντίθετα, οι μη μοχλευμένες ταμειακές ροές εμφανίζουν μικρότερη ευαισθησία, καθώς δεν προβλέπουν την επίδραση του κόστους δανεισμού.

Επικοινωνήστε μαζί μας να βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρηση σας.