Νέα

22 Δεκ
Τι είναι ο κανονισμός De Minimis
Αύξηση του ορίου του κανονισμού De minimis
Κατηγορία: Νεα
Σύμφωνα με νέο κανονισμό που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αναφέρεται στην πρόσφατη ανακοίνωση, αυξάνονται τα όρια στους κανονισμούς De minimis. Κανονισμός De minimis Αυξάνετα...
18 Δεκ
2023-12-TOURISM-1080X1080_s
Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων
Κατηγορία: Προγράμματα
Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) του ...
18 Δεκ
2023-12-MME-1080X1080_s
Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Κατηγορία: Προγράμματα
Η Δράση αφορά στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ (πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού), οι οποίες θα ε...
13 Νοέ
free_cash_flow
Διάκριση ελεύθερων ταμειακών ροών
Κατηγορία: Χρηματοοικονομικά
Μοχλευμένες και μη ελεύθερες ταμειακές ροές Οι έννοιες αυτές είναι σημαντικές κατά τη διάρκεια της αποτίμησης, της κατασκευής των οικονομικών μοντέλων και την αξιολόγηση επενδυτικώ...
25 Σεπ
nconsulting13
Παράταση υποβολής αιτήσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022
Κατηγορία: Προγράμματα
Το Υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε δελτίου τύπου με το οποίο επιβεβαιώνει την παράταση της υποβολής αιτήσεων των καθεστώτων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» και «Ενισχύσεις Τουριστικ...
08 Σεπ
Prasini Paragogiki Ependisi
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ
Κατηγορία: Προγράμματα
Δράση: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ Η δράση είναι ενεργή σε όλες τις Περιφέρειες εκτός Αττικής και Νοτίου Αιγαίου. Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός από 30.000€ έως και 200.000€ Πο...
22 Ιούλ
nc-cover9
Ανάθεση λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες
Κατηγορία: Νεα
Αλλαγή Προσέγγισης Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για να διαχειρίζονται τα λογιστικά και οικονομικά τους θέματα. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη δια...
18 Ιούλ
Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)
Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)
Κατηγορία: Προγράμματα
Ο ορισμός ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) κάνει την εμφάνιση του συχνά στα κριτήρια για την υποβολή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αυτός  ο ορισμός πολλές φορές φοβίζει τους επενδυτές...