Αύξηση του ορίου του κανονισμού De minimis

Γράφτηκε από: demo
Κατηγορία: Νεα
Τι είναι ο κανονισμός De Minimis

Σύμφωνα με νέο κανονισμό που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αναφέρεται στην πρόσφατη ανακοίνωση, αυξάνονται τα όρια στους κανονισμούς De minimis.

Κανονισμός De minimis

Αυξάνεται το ανώτατο όριο για το ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση ανά κράτος μέλος σε 300.000  για 3 έτη.

Το εν λόγω ανώτατο όριο αντικατοπτρίζει τον πληθωρισμό που σημειώθηκε από την έναρξη ισχύος του κανονισμού De minimis (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 και τις εκτιμώμενες εξελίξεις κατά την περίοδο ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Οι αναθεωρημένοι κανονισμοί De minimis, οι οποίοι εξαιρούν τα μικρά ποσά ενισχύσεων από τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024 και θα ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Τέλος, σε εφαρμογή θα τεθεί και η εισαγωγή δικλείδων ασφαλείας για ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση της βοήθειας με τη μορφή δανείων και εγγυήσεων, χωρίς πλέον να απαιτείται πλήρης μετακύλιση των πλεονεκτημάτων από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στους τελικούς δικαιούχους.

 


 

Κανονισμός SGEI de minimis

Ο κανονισμός SGEI de minimis που ομοίως επηρεάζεται από το νέο κανονισμό, αφορά ενισχύσεις για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως οι δημόσιες μεταφορές και η υγειονομική περίθαλψη.

Οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν περιλαμβάνουν τις ακόλουθες βασικές αλλαγές αναφορικά με τον SGEI de minimis:

Αύξηση του ανώτατου ορίου ανά εταιρεία από 500.000 € (ισχύει από το 2012) σε 750.000 € σε τρία χρόνια, για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Τέλος, και για τους δύο κανονισμούς (de minimis και SGEI de minimis) θα είναι υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να καταχωρούν τις ενισχύσεις σε κεντρικό μητρώο που έχει συσταθεί σε εθνικό ή επίπεδο ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2026, μειώνοντας έτσι τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τις εταιρείες.

 

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ: De minimis and SGEI de minimis Regulation (europa.eu)

Επικοινωνήστε μαζί μας να βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρηση σας.