Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Γράφτηκε από: demo
Κατηγορία: Άρθρα, Προγράμματα
Στήριξη μεταποίηση εμπορία γεωργικών προϊόντων

Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Στόχος

Στόχος της παρέμβασης, στήριξη μεταποίηση εμπορία γεωργικών προϊόντων, είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε μεταποιημένα ποιοτικά προϊόντα αλλά και την αύξηση των δυνατοτήτων διείσδυσης στις διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής, της ενσωμάτωσης της καινοτομίας, της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Περιοχή εφαρμογής

Η Παρέμβαση Π3-73-2.3 του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027 εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Η αίτηση στήριξης αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους (Η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα δύναται να ανήκουν στους ακόλουθους τομείς):

 • Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια)
 • Γάλα
 • Αυγά
 • Μέλι
 • Ζωοτροφές
 • Δημητριακά
 • Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 • Οίνος
 • Ξύδι
 • Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

Οι δράσεις στις ανωτέρω επιλέξιμες δραστηριότητες περιλαμβάνουν κυρίως ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδες παραγωγής και αποθηκευτικούς χώρους. Επίσης, συγχωνεύσεις μονάδων και μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων, όπως θα εξειδικευθούν στο θεσμικό πλαίσιο ανάλογα με τον τομέα.

Δυτικοί Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ως πρώτη ύλη) που ανήκουν στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργίας της ΕΕ και το τελικό προϊόν είναι γεωργικό.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης δύναται να κυμαίνεται από 400.001,00 ευρώ μέχρι και 5.000.000,00 ευρώ. Η στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο (Π.Δ.Ε.).

Δείτε την Προδημοσίευση της Πρόσκλησης εδώ.

Δείτε τη σελίδα του προγράμματος εδώ.

Επικοινωνήστε μαζί μας να βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρηση σας.