Ψηφιακός Μετασχηματισμός

20 Μαρ
Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
Δέσμη Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
Κατηγορία: Προγράμματα
Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών ...