ΕΣΠΑ

04 Μαρ
Incorporation_of_new_company_600x434
Ίδρυση επιχείρησης από ανέργους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ίδρυση επιχείρησης από ανέργους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια από 10.000€ έως 50.000€ Ποσοστό ενίσχυσης: από 80% έως 100% (εφόσ...
18 Ιαν
ίδρυση
Ίδρυση επιχειρήσεων & ενίσχυση νέων ΜΜΕ – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης
Ίδρυση επιχειρήσεων & ενίσχυση νέων ΜΜΕ Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης Ίδρυση επιχειρήσεων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων πολύ μικρών & μικρών επ...
18 Ιαν
υφιστάμενες
Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης
Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε περιοχές που επηρεάζονται από τη μείωσ...
15 Δεκ
Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση
Δημοσιεύθηκε η Δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» του Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021 – 2027, δημόσιας δαπάνης 65.000.000€. Ο προϋπολογισμός...