ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ : Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΤΕΠΙΧ 3: Χρηματοδότηση επιχειρήσεων από το νέο ταμείο επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ)

Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ δημιουργήθηκε για να ενισχύσει την είσοδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση.

Κύριος σκοπός είναι η ενίσχυση τόσο των λειτουργικών όσο και των επενδυτικών χρηματοδοτικών αναγκών των ΜμΕ. Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ είναι ένα πολυδιάστατο χρηματοδοτικό εργαλείο που αναπτύσσεται σε δύο πυλώνες:

 • Ταμείο Δανείων
 • Ταμείο Εγγυοδοσίας

Ταμείο Δανείων

Δημιουργήθηκε για να ενισχύσει την παραγωγική λειτουργία, να βελτιώσει τις διαδικασίες των παραγόμενων προϊόντων & υπηρεσιών και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μέσω βελτίωσης της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση. Το συγκεκριμένο ταμείο παρέχει δύο ειδών τραπεζικά προϊόντα, καλύπτοντας τις αντίστοιχες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Βασικά Χαρακτηριστικά:

Χαμηλό κόστος δανεισμού, λόγω:

➢ της άτοκης συνεισφοράς κατά 40% στα κεφάλαια του Ταμείου
➢ της μερικής επιδότησης επιτοκίου 3% στα κεφάλαια των συνεργαζόμενων τραπεζών για έως 2 έτη για επενδυτικά δάνεια και
κεφάλαια κίνησης* ειδικού σκοπού [*υπό προϋποθέσεις]

 

Κεφάλαιο Κίνησης ειδικού σκοπού (Υποπρόγραμμα 1) και δάνεια υλοποίησης επενδυτικών  σχεδίων (Υποπρόγραμμα 2).

Υποπρόγραμμα 1 (Δράση 1.1 – Δράση 1.2)

Δάνεια Επενδυτικού Σκοπού Γενικής Επιχειρηματικότητας

Ύψος Δανείου: € 20.000 έως € 8.000.000

Διάρκεια Δανείου: 5 – 12 έτη Περίοδος Χάριτος έως 2 έτη


Υποπρόγραμμα 2 (Δράση 2.1)

Δάνεια Κεφαλαίων Κίνησης Ειδικού σκοπού

Ύψος Δανείου: € 10.000 έως € 500.000

Διάρκεια Δανείου: 2 – 5 έτη

Επιδότηση επιτοκίου ΜΟΝΟ για νέα ΑΦΜ με περίοδο χάριτος έως 1 έτος.

 

Ύψος Δανείου & καθεστώτος Κρατικής Ενίσχυσης

✓ Δράση 1.1: €20.000 – €1.500.000, De Minimis
✓ Δράση 1.2: €20.000 – €8.000.000, ΓΑΚ αρ. 21
✓ Δράση 2.1: €10.000 – €500.000, De Minimis

 

Ταμείο Εγγυοδοσίας

Το συγκεκριμένο ταμείο απευθύνεται σε ΜμΕ με επιδότηση επιτοκίου για 2% ή 3% για τα 2 πρώτα χρόνια. Προσφέρει δύο τραπεζικά προϊόντα:

 • Επενδυτικά Δάνεια
 • Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης

Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως 50.000 € δεν απαιτούνται εξασφαλίσεις ενώ για μεγαλύτερο χρειάζονται εξασφαλίσεις μέχρι 30%. (Ύψος εγγύησης : 70% CAP χαρτοφυλακίου: 20%)

Ταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Για τα Επενδυτικά Δάνεια:

I. Καθεστώς ενισχύσεων De-minimis έως 1.600.000 €
II. Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 21 του ΓΑΚ δάνεια ύψους έως €10.000.000
βάσει υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου.

Για τα Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης & Ανακυκλούμενης Πίστωσης:

I. De-minimis με ανώτατο έως 500.000 €.

Ταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων»

I. Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του ΓΑΚ Επενδυτικά δάνεια ύψους έως 1.500.000€ βάσει υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου.

II. Για τα Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης & Ανακυκλούμενης Πίστωσης με ανώτατο έως 200.000 €.

Συνεργαζόμενες τράπεζες για το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

 1. AEGEAN BALTIC BANK
 2. ALPHA BANK
 3. ATTICA BANK
 4. EUROBANK
 5. OPTIMA BANK
 6. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 7. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
 8. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 9. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 10. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 11. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
 12. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Προσφέρουμε δωρεάν καθοδήγηση πριν την υποβολή της αίτησης και τη σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας +302104444365.