Πράσινα Ταξί

Γράφτηκε από: demo
Κατηγορία: Νεα, Προγράμματα

Πράσινα Ταξί

Ωφελούμενοι είναι όλοι οι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO 5 και παλαιότερης. Κάθε ωφελούμενος δικαιούται αγοράς ή σύναψης επαγγελματικής μίσθωσης ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Επιδότηση από 17.500€ ως και 26.000€

Ωφελούμενοι αποδέκτες από τα οικονομικά κίνητρα της δράσης και της απόσυρσης παλαιού οχήματος αποτελούν όλοι οι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO5
και παλαιότερης, με βάση την άδεια κυκλοφορίας, και οι οποίοι διαθέτουν κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 49.32 «Εκμετάλλευση ταξί».

Ως ιδιοκτήτες νοούνται όσοι κατέχουν το εκατό τοις εκατό (100%) της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων μεριδιούχων επί της
αδείας (συνιδιοκτήτες/συγκύριοι) η αίτηση υποβάλλεται από το σύνολο των δικαιούχων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για όλους τους συγκύριους.

Κάθε ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης :

– Δικαιούται αγοράς ή σύναψης επαγγελματικής χρονομίσθωσης (leasing) ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου μηδενικών εκπομπών ρύπων CO2 (BEV) ανά
άδεια στην οποία συμμετέχει ή είναι μοναδικός κύριος αυτής.
–  Δύναται να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία.
–  Υποχρεούται να προβεί σε απόσυρση παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.
–  Επιπλέον, υποχρεούται να προβεί σε οριστικό αποχαρακτηρισμό και απόσυρση παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, παραδίδοντας τα οχήματα σε συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης ή σε σημεία συλλογή.

Πηγή: Πράσινα Ταξί (prasinataxi.gov.gr)

Προσφέρουμε δωρεάν καθοδήγηση πριν την υποβολή της αίτησης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας +302104444365.

Επικοινωνήστε μαζί μας να βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρηση σας.