Προγράμματα Leader

10 Ιούν
Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στα Νησιά Αττικής μέσω του LEADER/CLLD - 2η Πρόσκληση
Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Νήσους Αττικής μέσω του LEADER/CLLD – 3η Πρόσκληση
Κατηγορία: Προγράμματα
Έργα δ​ημοσίου χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος LEADER για τις Ν​​​​ήσους Αττικής, το οποίο περιλαμβάνει τρείς υποδράσεις για βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές π...