Πράσινη Μετάβαση

22 Μαρ
Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ
Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»
Κατηγορία: Προγράμματα
Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ κ...