Έληξαν

04 Σεπ
Luxury blue sofa by window in modern apartment generated by artificial intelligence
Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων
Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσ...
04 Σεπ
idrusineoepixeriseon
Ενίσχυση Ίδρυσης & Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Ενίσχυση Ίδρυσης & Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων υπο ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ, οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρου...
22 Αυγ
Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων
Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ
Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβ...
22 Αυγ
nconsulting16
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ
Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβ...
22 Αυγ
nconsulting17
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ
Δέσμη Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσ...
22 Αυγ
nconsulting12
Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
Δέσμη Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσ...
22 Αυγ
nconsulting14
Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
Δέσμη Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσ...