Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση

Δημοσιεύθηκε η Δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» του Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021 – 2027, δημόσιας δαπάνης 65.000.000€.

Ο προϋπολογισμός έργων ανέρχεται έως 400.000€ με ποσοστό ενίσχυσης 45%.  Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 22 Ιανουαρίου 2024 και θα παραμείνει ανοιχτή έως 22 Μαΐου 2024.

Στόχος της Δράσης είναι η στήριξη υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, την μεγέθυνση (scale up), την εξωστρέφεια και την προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.

ΔΑΠΑΝΕΣ
 • Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού
 • Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου
 • Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Δείτε όλα τα ενεργά προγράμματα εδώ.  Το επίσημο site είναι εδώ.

Προσφέρουμε δωρεάν καθοδήγηση πριν την υποβολή της αίτησης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας +302104444365.