Χρηματοοικονομικά

13 Νοέ
free_cash_flow
Διάκριση ελεύθερων ταμειακών ροών
Κατηγορία: Χρηματοοικονομικά
Μοχλευμένες και μη ελεύθερες ταμειακές ροές Οι έννοιες αυτές είναι σημαντικές κατά τη διάρκεια της αποτίμησης, της κατασκευής των οικονομικών μοντέλων και την αξιολόγηση επενδυτικώ...